Flash tuning automobilů Brno

Jedná o nejnovější technologii v oblasti úprav ECU. Dřívější technologie totiž fungují odlišným způsobem a dochází k záměně dat v pevné paměti.

„Mechanickou“ variantu výměny čipu nahrazuje elegantnější procedura záměny dat, kterou je využití funkce OBD (On Board Diagnostic). S nástupem standardů se objevila možnost u některých moderních vozů provádět změny v ECU pouhým jednoduchým propojením počítače právě prostřednictvím diagnostického portu OBD.

Není tedy nutné zasahovat mechanicky přímo do řídicí jednotky. Dalším důvodem k využívání tohoto nového způsobu úpravy dat je technologický pokrok v oblasti pevných pamětí. Tím je nástup nové generace tzv. Flash-EPROM pamětí. Přepisování dat tzv. - „flashování“) je v tomto případě totiž možné již pouze prostřednictvím komunikace přímo s ECU.

Celá úprava pochopitelně vyžaduje patřičné hardwarovéi softwarové vybavení. To pak dokáže zprostředkovat komunikaci mezi počítačem a řídící jednotkou resp. přímý přístup do paměti, v níž jsou uložena data určené k modifikaci.

Rozhodnete-li se tedy raději pro specialistu, i zde bude platit známá pravda, že návštěva renomované firmy v tomto případě rozhodně není žádná potupa ani pro technicky zdatné tunery. V závěru už je snad potřeba jenom dodat, že všechna pozitiva i negativa uvedená v předcházející kapitole u chiptuningu platí pochopitelně v plném rozsahu i v tomto případě. Lze k nim snad jen doplnit pár specifických bodů, které však souvisí spíše pouze s pokročilejší technologií zápisu dat.

Záměna originálního systému

Poslední a nejvíce profivariantou úpravy ECU je její kompletní výměna za sofistikovanější a plně programovatelné řešení. Tento krok se většinou provádí u vozidel, jejichž využití bude směřovat spíše do sportovní oblasti. Důvodem je pochopitelně nejen cena celého kompletu, ale také skutečnost, že ECU produkčních vozů bývají úzce provázány i s dalšími systémy. Nelze tedy jednoduše vyjmout původní jednotku a nahradit ji jinou, protože prvky jako např. regulace prokluzů, zabezpečení apod. jsou mnohdy integrovány do původního řešení.

Velkou výhodou těchto systémů je již zmíněná plná programovatelnost umožňující vytvořit na míru všechny závislosti vstupních a výstupních hodnot.

Software, který se s kompletem rovněž dodává, umožňuje plnou editaci téměř všeho bez nutnosti obcházet různé bezpečnostní a ochranné algoritmy, jako je tomu u sériových ECU. Úprava parametrů motoru je tak docela příjemnou „gameskou“, která vás časem úplně pohltí. Tento typ motormanagementu má význam v okamžiku, kdy dochází i k dalším úpravám motoru, které by původní jednotka už nemusela akceptovat.

Pochopitelně, že naladění celého systému vyžaduje vysokou úroveň znalostí ohledně elektroniky i celkové funkce motoru. Proto raději svěřte svůj vůz do rukou odborníků naší firmy CHIPTUNINGPOWER.